• Caution Board

    מועצת זהירות

    זהירות שלט הרצפה הרטובה הוא בצבע צהוב בוהק, ושלט הרצפה על אזהרת הבנייה מפלסטיק הוא עיצוב קל משקל, אך נראה לעין. השתמש בו במסעדה, בבר, בלובי או בטרקלין שלך. עיצוב רב פונקציונלי עם גרפיקה חיה כדי להזכיר לעובדים ולאורחים שהאדמה נראית רטובה.
  • Caution Cone

    זהירות קונוס

    המוצר אינו מתיישן ומעוות, אפילו אינו ממוקם בסביבה של טמפרטורה גבוהה, בבידוד או בחורף נמרץ, הוא עדיין נשמר חדש לאחר שימוש זמן רב.